Pobřežní 20, 186 00, Praha 8 – Karlín    608 411 392   ✉ novtom@novtom.cz

Jak se připravit na důchod a neodkládat většinu svého platu na spořící účet?

Pana Honzy (33) jsem se zeptal, kdyby šel zítra do důchodu, jakou by si představoval životní úroveň. Jeho plat patří k nadprůměrným v ČR, tudíž přemýšlel, jestli by chtěl, aby jeho životní úroveň byla vyšší, stejná nebo jestli by mu vadilo, kdyby poklesla. Začali jsme tedy počítat, jak by mohl jeho život v důchodu vypadat, jaký bude mít majetek a kolik by mohl potřebovat vlastních prostředků a kolik dostane od státu. 

Spočítali jste si někdy, kdy půjdete do důchodu a kolik budete dostávat od státu? Průměrná doba dožití roste. Státní důchody nepokryjí většinu požadavků, které lidé v tomto věku mají. 

  • Co jste pro to již udělali a jak se připravujete na tuto situaci vy a jak řešíte tento problém? 
  • Co by se stalo, kdybyste to teď neřešili? 
  • Jak by vypadala vaše životní úroveň, kdybyste žili jen ze státního důchodu?

Pan Honza si se mnou domluvil schůzku a společně jsme nalezli funkční řešení.

Jak jsme společně tento problém vyřešili?

Tomáš Novotný

Pobřežní 20, Praha 8, 186 00

Tomáš Novotný je profesionální finanční poradce, který se zaměřuje na správu majetku svých klientů. Dokáže přesně spočítat, o kolik se zvýšila jeho hodnota za dobu vzájemné spolupráce. Jeho cílem je, aby klienti dosáhli finanční svobody a správnou alokací a diverzifikací portfolia tomu velmi pomáhá.

Moje příspěvky