Investice

Investice

Jaké dodržuji zásady při tvorbě investičního portfolia?

Za prvé vybírám správce, kteří mají aktiva pod správou větší než 100 mld. €. Protože takový správce má dlouhou historii, tradici, kvalitní portfoliomanagery. Dá se očekávat, že již mají s investováním zkušenosti. Mezi takové správce patří Franklin Templeton, Amundi, Fidelity, Black Rock.
Druhým kritériem je velikost fondu. Vybírám takové, které jsou větší než 500 mil. €, protože, čím je větší, tím je pro správce důležitější. A pokud se na trhu začne něco dít, nejprve se řeší velké fondy a ty malé až na konci.
Třetím kritériem je historie fondu. Ač minulá výkonost nám neříká nic o budoucím zhodnocení, je dobré se podívat, jak si fond vedl v krizi. Proto je dobré, aby měl fond delší historii, nejméně alespoň 10 let.

Pravidla, která je potřeba dodržovat

  • Držet se své dlouhodobé strategie podle plánu
  • Globálně diverzifikovat
  • Pravidelně investovat

Náš pracovní kolektiv

Kontakty