Pobřežní 20, 186 00, Praha 8 – Karlín    608 411 392   ✉ novtom@novtom.cz

Síla plánování

Plánování je mocný nástroj, který vám pomůže k dosažení lepších výsledků. Níže uvedená tabulka poukazuje na výhody finančního plánování. Výsledky ukazují, že když se investor drží plánu, dosáhne trojnásobku čistého majetku ve srovnání s těmi, kteří plán nemají.

Zdroj: Lusardi, Annamaria, and Mitchell, Olivia S., “Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing,” Květen 2011

Studie analyzovala následující čtyři kategorie a jejich dopad na čisté jmění:

  • Neměli žádný plán.
  • Přemýšleli o plánování, spočítali, kolik by potřebovali pro odchod do důchodu.
  • Měli plán, jak ušetřit potřebné peníze.
  • Měli plán a drželi se ho.

Není divu, že ti, kteří mají plán a drží se ho, dosáhnou nejlepších výsledků. Co může být ale překvapivé, je výše dopadu plánování. A tou je skutečnost, že jakýkoliv plán vede k dvojnásobku až trojnásobku bohatství. I pouhé výpočty množství peněz potřebných k odchodu do důchodu dramaticky zlepší výsledky.

Mít plán zjednodušuje investování a umožňuje investorům soustředit se na věci, které mohou ovládat. Díky plánu máte určený směr. Také si v hlavě vytváříte povědomí o Vašich dlouhodobých cílech a o to více se na ně soustředíte. Navíc díky plánu jednáte důsledněji. Toto všechno vám pomůže vyhnout se mnoha běžným a mnohdy i nákladným chybám. Takže si vytvořte plán a držte se ho!

Averze k riziku

Zdroj: https://vskp.vse.cz/eid/46609

Zapamatujte si tuto větu: „Každý je konzervativní“. Neznám investora, který by cíleně chtěl o své prostředky přijít. Pojďme se podívat na trochu výzkumu a teorie, jaký je obecný vztah lidí k riziku. Využijme tzv. spravedlivou sázku.

Jediná spravedlivá sázka je taková, u které je očekávaný výnos roven nule. Ukažme si to nyní na příkladu házení mincí. Vsadíte 10 Kč, když padne panna, tak k nim získáváte navíc i 10 Kč vašeho protihráče a ve výsledku budete mít 20 Kč. Pokud padne orel, o svých 10 Kč přijdete (dáte je protihráčovi) a vám nezbyde nic.

Pokud tedy vy i váš protihráč vsadíte stejnou částku, pak se jedná o spravedlivou sázku. Ať už vsadíte 10 Kč nebo 1 milion Kč.

Pro ověření, jestli skutečně lidé budou hrát vždy, bylo osloveno 249 respondentů (102 mužů a 147 žen). Ti dostali dvě otázky, aby se zjistilo, za jakých podmínek jsou ochotni hrát. Pokaždé jim nabídneme spravedlivou sázku (nezávisle na tom, jak vysoká bude).

Otázky byly následující:

A. Představte si házení mincí. Máte 10 Kč, které můžete vsadit. Pokud vyhrajete, získáte dalších 10 Kč od vašeho protihráče a budete mít celkem 20 Kč. Pokud prohrajete, vašich 10 Kč získá váš protihráč a nebudete mít nic.

B. Představte si házení mincí. Máte 10 000 Kč, které můžete vsadit. Pokud vyhrajete, získáte dalších 10 000 Kč od vašeho protihráče a budete mít celkem 20 000 Kč. Pokud prohrajete, vašich 10 000 Kč získá váš protihráč a nebudete mít nic.

Výsledky průzkumu ukázaly, že u vyšších sázek by bylo ochotno hrát mnohem méně lidí i přesto, že se jedná o spravedlivou sázku. V případě varianty A by hrálo 73 % respondentů (z toho bylo 70 mužů a 112 žen). Zatímco v situaci B by hrálo pouze 9 % (z toho 15 mužů a 8 žen). U varianty B vidíme, že muži jsou ochotni více riskovat, pokud se jedná o vyšší částky. Lidem by mělo být lhostejné, zdali hrají spravedlivou hru s vysokou nebo nízkou sázkou. Výše uvedená věta platí za předpokladu, že by se lidé rozhodovali jen na základě očekávaných výnosů. Jak je tedy možné, že jim to lhostejné není? Odpověď zjistil švýcarský matematik Daniel Bernoulli.

Bernoulliho hypotéza

Proč lidé hrající spravedlivou hru s nízkou sázkou, obvykle nechtějí přistoupit na stejnou hru s vysokou sázkou. Tvrdil, že teorie očekávané hodnoty je nedostatečná a že je třeba brát v potaz i výši důchodu, resp. bohatství. K jakému dospěl závěru? Člověk nebere v úvahu peněžní částku jako takovou, ale důležitější je pro něho užitek z ní.

Za prvních 10 000 Kč si nejdříve koupíme nezbytné statky (zaplatíme nájem, koupíme si jídlo). A teprve za druhých 10 000 Kč si budeme kupovat statky luxusnější, bez kterých se můžeme obejít. S růstem důchodu roste i náš užitek z něj, ale přírůstky jsou stále menší. Zde se projevuje klesající mezní užitek z důchodu (U1 > U2 > U3) .Z toho také vyplývá, že užitek z výhry druhých 10 000 Kč (U2) bude menší než obětovaný užitek z prohry prvních 10 000 Kč (U1). Protože to by znamenalo, že nemůžeme zaplatit nájem a měsíc třeba nebudeme jíst. Naproti tomu bez luxusní večeře se dokážeme obejít.

Z výše uvedeného můžeme vyčíst, že je naprosto přirozené vyhýbat se ztrátám. Každá ztráta způsobí lítost a silné emotivní reakce. Dokonce bylo zjištěno, že v případě ztráty je naše emoce dvakrát silnější než v případě výhry. Nechceme tedy dělat chyby a zbytečně trpět s tím spojené lítosti. Při ztrátě jsme vystaveni nadměrné emoční reakci. Když jsme ve stresu, naše kognitivní funkce jsou našimi emocemi oslabeny. To může vést ke špatným rozhodnutím v nesprávný čas. A často to vede k nákladným chybám.Když budujeme majetek, dojde k uspokojení až v budoucnu. Tzn. že současné výhody se vyměňují za výhody v pozdějších dobách.

Co můžete udělat?

  • Nechte si vypracovat plán založený na vašich přáních a potřebách.Pravidelně kontrolujte a aktualizujte plán podle toho, jak se váš život vyvíjí.
  • Naučte se pochopit, že pokrok směrem k cílům je často důležitější než krátkodobý investiční výkon.
  • Spolupracujte s finančním poradcem, který vám může poskytnout cenné rady a dá vám pokyny, které vám pomohou držet se plánu.
  • Je potřeba zvládat svoje emoce, vědět, co je to nominální hodnota a co je reálná hodnota, a co umí udělat s vašimi penězi inflace.
  • Teprve na další místě je alokace, která je zodpovědná za 92 % Vašich výsledků. Pro dlouhodobě úspěšné investování je toto naprosto zásadní! A na to se společně podíváme v dalších článcích.
Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný je profesionální finanční poradce, který se zaměřuje na správu majetku svých klientů. Dokáže přesně spočítat, o kolik se zvýšila jeho hodnota za dobu vzájemné spolupráce. Jeho cílem je, aby klienti dosáhli finanční svobody a správnou alokací a diverzifikací portfolia tomu velmi pomáhá.

Moje příspěvky
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tomáš Novotný

Pobřežní 20, Praha 8, 186 00