Pobřežní 20, 186 00, Praha 8 – Karlín    608 411 392   ✉ novtom@novtom.cz

Po důkladné analýze Vašich financí připravím profesionální finanční plán

Jak vypadá celý proces tvorby plánu?​

K čemu je finanční plán a proč bychom ho měli dělat

Když jedete na jednodenní výlet, s největší pravděpodobností si připravíte plán cesty. Dopředu víte, v kolik budete vstávat, jak budete cestovat, co všechno navštívíte. Zabalíte si s sebou jídlo na cestu a předem se připravíte i na případné nečekané události. U tak samozřejmých věcí, jako je výlet na hory plánujeme a ani si nepřipouštíme, že by to mělo být jinak.

A stejné je to i s plánováním. Jenom horizont několika desítek let je pro nás méně představitelný než výlet za pár dní na jeden den. Finanční plán pro nás znamená, že si uvědomujeme, jaké máme přání, potřeby a cíle a pomocí něj se k němu dostaneme. Ptáme se jednoduchými otázkami CO, KDY a KOLIK.

Co se stane, pokud finanční plán mít nebudeme?

Díky plánu máme vytvořenou likvidní finanční rezervu, kterou můžeme kdykoliv použít, dále máme zajištěnou ochranu majetku a příjmů. Bez plánu nemáte ošetřená rizika – inflace, zajištění příjmu, ochrana majetku. Tomu všemu se s finančním plánem vyhnete.

Zde se podívejte, jaké kroky je potřeba podstoupit, abyste si mohli splnit svoje dlouhodobé cíle:

finanční analýza

Stejně jako lékař zjišťuje nejprve pacientův zdravotní stav, trenér aktuální fyzickou kondici svých svěřenců, i já nejprve analyzuji vaší finanční situaci. Podívám se na uplynulá finanční rozhodnutí, dále na vaše přání, potřeby a cíle do budoucna. Sejít se můžeme osobně nebo si můžeme zavolat přes Skype či podobnou službu.

finanční plán

Jakmile získám potřebné informace, vytvořím Vám plán, který bude sedět přesně Vaším požadavkům a přáním. Všechno závisí na tom, kdy si jednotlivé cíle chcete splnit a jaký jste typ investora a jaké máte zkušenosti. Plán sestavím tak, aby Vaše peníze makaly za Vás. Prezentaci plánu provedu přes sdílenou obrazovku na dálku, či se opět můžeme sejít osobně. Záleží na preferenci.

Administrativa

Točí se Vám hlava z administrativy? Už nemusí. Poté, co si plán vzájemně odsouhlasíme, doladíme přesně podle Vašich představ, zařídím za Vás potřebnou dokumentaci. Ušetřím Vám hromadu času a vy se tak můžete soustředit na potřebné věci.

následný servis

Kde práce většiny poradců končí, tam moje práce začíná. Jsem zvyklý se 1x až  2x ročně s klientem sejít a podívat se, jak se přibližujeme k vytyčeným cílům. Život se vyvíjí a proto na něj reagujeme. Vzpomeňte si, jak vypadal Váš život před 5 lety a jak bude vypadat za dalších 5 let?

Tomáš Novotný

Pobřežní 20, Praha 8, 186 00

Tomáš Novotný je profesionální finanční poradce, který se zaměřuje na správu majetku svých klientů. Dokáže přesně spočítat, o kolik se zvýšila jeho hodnota za dobu vzájemné spolupráce. Jeho cílem je, aby klienti dosáhli finanční svobody a správnou alokací a diverzifikací portfolia tomu velmi pomáhá.

Moje příspěvky